3D-Skanning FAQs

DE VANLIGASTE FRÅGORNA KRING 3D-SKANNING?

Har Ni frågor som inte besvaras häri? Knyt kontakten!

Frågor och svar

 1. Vad är 3D-Skanning?
  Det är ett sätt att beröringsfritt digitalisera ett objekt genom att belysa objektet med laser eller ljus i olika mönster. Objektet blir en avbild av verkligheten. Den här processen är en så kallad ”Fysisk till Digital-process”. Fördelarna det ger är att det går att extrahera information som tidigare kanske inte fanns i form av ritningsunderlag, som ett exempel.
 2. Är 3D skanning något som är förstörande på det skannade objektet?
  Nej, objektet påverkas inte av skanningen.
 3. Hur fungerar det?
  Skannern belyser objektet och samlar data från miljontals punkter av objektet till ett punktmoln.
 4. Vad är ett punktmoln?
  Ett punktmoln är precis som det låter, ett moln av punkter olika belägna i rymden, dvs varje punkt har ett unikt koordinatvärde i x-, y- och z-led.
 5. Hur kan en digital avbild användas?
  1. Direkt tillverkning utifrån 3D-datan.
   Det kanske bästa exemplet på direkt tillverkning är den Additiva tillverkningen, dvs 3D-printning av detaljer.
  2. Reverse Engineering.
   Så kallas det när det saknas ritningsunderlag på komponenter ni har i er ägo och som ni kanske behöver få renoverade och då till ett vettigt pris. Inte till ett pris som är baserat på att firman som har ritningar till sitt förfogande då använder det till att ta ut ett överpris.
  3. Kvalitetsinspektion.
   Viss skanningsutrustning har potential att kunna användas i stället för koordinatmätmaskin, dvs den har en oerhörd nogrannhet.
  4. Rapid Prototyping.
   Här kan skannern nyttjas till att skapa detaljer utifrån komplicerade ytor som är svåra att snabbt ytmodellera. Dessa ytor kan nyttjas i processen att snabbt skapa en prototyp.
  5. Arkivering.
   Museiföremål som kan vara sköra och därför inte kan vara utställningsobjekt kan avbildas och kopian kan bli utställningsföremålet istället.
  6. Design.
   • 3D-skanning kan nyttjas om du saknar dokumentation och/ eller ritningsunderlag.
   • Om CAD-parter är ouppdaterade och ni inte har dessa tillgängliga, kan det vara en möjlig väg att uppdatera dessa.
   • Om det behövs tas fram komponenter som ska passa in i ett begränsat utrymme kan 3D-skanning göras för att ni ska kunna tillverka dessa så att de får plats och att det går att komma åt utrymmet där de ska vara placerade.
 6. Analyser.
  Analyser av en brottsplats kan vara ett exempel där 3D-skanning kommer till bra nytta.

Några exempel på vad 3D-skanning kan nyttjas till:

 • Visualisering
 • Restaurering
 • Eftermarknad, reservdelar non OEM
 • Högprestandaobjekt med ytor som kräver airodynamic, hydrodynamik
 • Ergonomistudier
 • Dekorativ design
 • Interferencestudier
Om vårt samarbete

Vi jobbar ihop för att ha roligt, Designa och skapa!

Mot gemensamma mål.

Kontakta Desix!